Vedtekter

Det er viktig å sette seg inn i barnehagens vedtekter.