Lenker man kan få bruk for

Her har vi samlet et knippe lenker man som forelder kan få bruk for.

Sjiraffen Barnehage på facebook
Sjiraffen har sin egen side på facebook! Ta en titt!

Være sammen
Les om det spennende programmet vi har innført i barnehagen, bli kjent med Regnbueløven!

Barnehage.no
Magasinet og nettstedet for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor

Private Barnehagers Landsforbund
PBL er organet for landets private barnehager

Stine Sofies Stiftelse
Stiftelsen som jobber for en barndom uten vold

 Foreldreutvalget for barnehager
For foreldre med barn i barnehage

Rammeplan for barnehager 2013
Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

 Lov om barnehager
Barnehageloven er grunnsteinen i hele barnehagedriften

Skandinavisk Førstehjelp
Firmaet vi benytter oss av til å holde kursing årlig i førstehjelp og livredning i vann