Sjiraffene 4-6 år

Sjiraffgruppa består av 14 barn over 3 år. Vi holder til i barnehagens 2.etasje.

På Sjiraffgruppa bruker vi mye tid på lek og kreativitet. Vi jobber for en rolig hverdag hvor vi legger til rette for at barna kan utfolde seg med formingsmaterialer som ligger lett tilgjengelig.
Barna deles også i grupper slik at barna får utfordringer i forhold til interesser og utviklingsnivå. Førskolegruppa har førskoletrening hver onsdag, og de bader på Bjorbekk onsdager i partall uke.
Hovedtema dette året er "Være sammen" og vi skal bli kjent med Regnbueløven

Sjiraffgruppa går på tur torsdager fra ca. kl 09.30-til ca. 12.00.

 

DAGSRYTME:

07.15            - barnehagen åpner
07.45 - 08.30 - felles frokost. Barna følges inn på kjøkkenet i dette tidsrommet
                       Barnet må leveres innen 08.20 for å kunne spise frokost.
                       Levers sjiraffene etter kl 08.30, må de levers opp på avdelingen.
08.30             - vi går opp på avdelingen. Styrt aktivitet, tur.
11.00             - ryddetid
11.15             - samling
11.30             - lunsj
12.00             - vi går ut
14.00             - fruktmåltid
14.30             - frilek inne/ute
16.30             - barnehagen stenger