Apekattene 0-4 år

Apekattgruppa består av 12 barn 0-4. Vi holder til i barnehagens 1.etasje.

På apekattgruppa bruker vi mye tid på kos og omsorg, lek og selvstendighetstrening.
Vi jobber for en hverdag med god tid og ro, hvor barna får muligheten til å utvikle seg i eget tempo.
Barna deles i grupper etter alder, slik at barna får utfordringer ift alder og utviklingsnivå.

Apekattgruppa er delt i to: Eplegruppa som består av de eldste apekattene og banangruppa som består av de yngste apekattene.

Alle apekattene går på tur mandag.
Tema for året er "Være sammen" og vi gjør oss kjent med Regnbueløven.

DAGSRYTME:

07.15            - barnehagen åpner
07.45 - 08.30 - felles frokost. Barna følges inn i dette tidsrommet
08.30 - 09.30 - felles frilek
09.00            - styrt aktivitet, tur
10.00           - ryddetid
10.30            - samling
11.15            - lunsj
11.30            - sovetid, utetid for de som ikke sover
13.30            - fruktmåltid
14.00            - frilek inne/ute
16.30            - barnehagen stenger