Retningslinjer ved sykdom i barnehagen

I barnehagen er vi mange sammen, og smittefaren er stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, slik at det kan få bli hentet.

Sykt barn - kan det gå i barnehagen?

Det er barnets allmenntilstand (hvordan det sover, spiser og ellers oppfører seg) som er mest avgjørende for om det skal holdes hjemme. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets Smittevernbok.


Feber - Et barn med feber bør være hjemme til det er feberfritt. Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 grad om morgenen og 38,0 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Et barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.


Bronkitt/forkjølelse/øreverk - Allmenntilstanden avgjør når barnet kan gå tilbake i barnehage/skole.


Vannkopper - Barnet holdes hjemme til siste vannkopp har begynt å tørke inn. Dette forutsetter at det er minimal risiko for at barnet kan smitte personer som ikke bør smittes (immunsvekkede personer, eller gravide som ikke har hatt vannkopper). Barn med vannkopper gir ikke helvetesild hos voksne. (Les mer her)


Brennkopper - Barnet holdes hjemme til utslettet er under kontroll (tørket inn, eller er tildekket), eller til dagen etter de har begynt effektiv behandling.


Omgangssyke - Barn med oppkast/diaré kan vende tilbake 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. (dvs 48 t)


Øyekatarr -  Dersom behandling igangsettes, kan barnet vende tilbake dagen etter igangsatt behandling. Kun ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt.


Halsbetennelse/skarlagensfeber - Ved halsbetennelse med streptokokker (skarlagensfeber) kan barnet vende tilbake når det har vært på full penicillindose i minst ett døgn.


Kikhoste - Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage eller skole dagen etter igangsatt behandling. I noen tilfeller blir friske nærkontakter gitt profylaktisk behandling. De trenger ikke holde seg borte fra barnehage. Les mer her.


Hodelus -viktig med behandling som startes raskest mulig. Det er ikke nødvendig å sende barn med lus hjem fra barnehage eller skole. Bruk lusekam en gang pr. dag i 2 uker. Unngå deling av hodeplagg. Les mer her.


Mark (barnemark)/spolmark - Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn. Les mer her.


Ringorm - Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt. Les mer her.


Tilstander som ikke krever at barnet holdes hjemme fra barnehage - Ved følgende tilstander er det ikke hensiktsmessig å holde barn hjemme av hensyn til smittevern. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det ikke berettiger tilbakeholdelse, som ved:
•Vorter
•Mollusker
• Munnsår (Herpes simplex infeksjon)
•Hånd-fot-munnsyke (Les mer her)
• Fjerde barnesykdom (Exanthema subitum)
• Femte barnesykdom (Erythema infectiosum)
•RS-virus
•Mononukleose

Å overholde disse retningslinjene er alles ansvar. Vi informerer om at dere kan risikere å måtte ta barnet med hjem igjen dersom dette ikke overholdes. Det er til alles interesse å ha en så smittefri og ren barnehage som mulig.

Husk: God håndhygiene er det viktigste forebyggende tiltak for å begrense smitte