Levering og henting i barnehagen

Noen ganger bobler barna over av glede over å gå i barnehagen. Andre ganger har de ikke lyst i det hele tatt til å gå i barnehagen. Begge deler er helt normalt! De dagene barnet har lyst, er avskjeden enkel og positiv. De dagene de ikke vil, er det viktig at dere som foreldre fremdeles er positiv og gjør avskjeden kort, selv om barnet gråter. La være å vente på en reaksjon fra barnet. Erfaringsmessig vil de fleste roe seg ned etter noen minutter, og de får en fin dag sammen med vennene sine. Vi kontakter alltid foreldrene dersom barnet ikke faller til ro innen rimelig tid.

Det er viktig at dere alltid får kontakt med en ansatt ved levering og henting.
Blir apekattene levert mellom 07.45 og 08.30 må det følges inn på avdelingen I dette tidsrommet spiser vi felles frokost og vi ønsker ro rundt måltidet. 
Blir barnet levert i dette tidsrommet og ikke skal ha frokost, er det en voksen i stua som tar seg av barna som ikke skal spise. Nisteboks legges i rød kasse i garderoben.
Barnet må leveres på kjøkkenet senest 08.20 for å være med på frokostmåltidet.'

Blir sjiraffene levert etter kl 07.45 må de følges opp på avdelingen.

Apekattene hentes inne på avdelingen, Sjiraffene oppe på sin avdeling.
Er vi ute, kom ned i hagen og hent barnet. La være å rope på barna!

Ved sykefravær eller annet fravær, er det nødvending at dere tar kontakt med barnehagen. Det holder å sende en sms til avdelingen. Det er ikke alltid dere får svar på sms.
Det er fint om dere kan gi beskjed innen kjernetiden kl 09.00 slik at vi får planlagt dagen.

Kjernetiden er 09.00-14.30 og vi ønsker at det gis beskjed dersom barnet kommer etter 09.00 eller hentes før 14.30.