Om Sjiraffen Barnehage

I Sjiraffen barnehage jobber vi med å ta godt vare på barnet ditt, og deg som forelder. For oss er det viktig at barnet ditt får spennende, lærerike, utfordrende, givende og morsomme opplevelser i tiden det er i barnehagen. I nær dialog og samarbeid med dere foreldre ønsker vi å gi barnet en god og trygg tid i barnehagen.

Sjiraffen Barnehage er en privateid toavdelingsbarnehage. Apekattavdelingen, 0-3 år, har 14 plasser, Sjiraffavdelingen, 3-6 år, har 14 plasser.

Det er 7 fast ansatte (5 kvinner og 2 menn) personalgruppa.

Barnehagen åpnet i august 2006 og eies og drives av Camilla T. Eriksen og Susanne K. Farbrot.

Camilla og Susanne jobber også som pedagogiske ledere i barnehagen daglig.

Barnehagen vår er sukkerfri!

I barnehagen fokuserer vi på barnet som enkeltindivid.

Vi vil at hvert enkelt barn skal få tid, rom og ro til å utvikle seg gjennom lek og aktiviteter, samhandling med andre barn og voksne.

Høsten 2013 innførte vi "Væresammenprosjektet" i bhg. "Være sammen" er utviklet av Eyvind Scheie, og gjennom bøker for barn, teoribøker for voksne, bilder, magnetograf med figurer og ikke minst regnbueløven, skal vi få til endring gjennom kompetanse. Voksenrollen blir autoritativ, med mye varme og tydelige grenser. Samhandling mellom voksen og barn skal være anerkjennende.

Teori og praksis går hånd i hånd i "Være sammen". Kvalitativ samhandling med forankring i fellesskapet, opplegg for veiledning i personalgruppen, sterk implementering og også foreldrestøtte er viktig verktøy i prosjektet.

Les mer om "Være sammen" på www.vaeresammen.no