Retningslinjer ved sykdom i barnehagen

Følgende informative link er sendt ut fra hygienesykepleier i Arendal Kommune.

Vi ber dere lese følgende informasjon fra Arendal Kommune.

 

Det er viktig å overholde dette for å forhindre unødig smitte. 

Samtidig ber vi dere melde fra til barnehagen dersom barnet deres får en smittsom sykdom slik at vi kan informere ansatte og andre foreldre. Kan hende må noen ta ekstra hensyn ved ulike smittefrembrudd

På forhånd takk